Bestuursmededeling

Aftredend voorzitter Reinier van der Veen benoemd tot Lid van Verdienste tijdens Algemene Ledenvergadering 5 maart 2021

Nieuws afbeelding 9-3-2021
Op vrijdagavond 5 maart 2021 vond de uitgestelde Algemene Ledenvergadering via een zoom webinar plaats. Het bestuur keek terug op een heel bijzonder seizoen dat vanaf maart vorig jaar vrijwel geheel door Covid en alle daar bijbehorende maatregelen en beperkingen werd beheerst. Het bestuur hoopt natuurlijk dat de komende maanden steeds meer mogelijk is.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering is Reinier van der Veen officieel afgetreden als voorzitter van de GoorseMHC. Namens het bestuur bedankt Marcel Hoek hem voor zijn enthousiasme, energie en geweldige inzet. Zo stond Reinier aan de wieg van het nieuwe bestuur. Bedacht en realiseerde hij het urban hockeyveld. Dit mobiele veld werd zo’n succes dat GMHC er in 2018 de Bestuurderstrofee van de KNHB mee won. Ook op het gebied van arbitrage heeft hij veel bereikt. Als extra blijk van waardering heeft het bestuur besloten Reinier te benoemen tot Lid van Verdienste. 

Penningmeester Saskia van Essen, secretaris Liesbeth van Schoot en Diän Krooshof (verkiesbaar voor 1 jaar) hadden zich herkiesbaar gesteld als bestuurslid en zijn alle drie herkozen. Tevens treedt Marcel Hoek toe tot het bestuur van de GoorseMHC. 

Tijdens de ALV zijn nog een aantal nieuwe ontwikkelingen aan bod gekomen. Namelijk dat de club nieuwe buren krijgt en dat er onderzocht gaat worden hoe het sportcomplex verduurzaamd kan worden. Daarnaast is de klusploeg ook nog heel erg druk bezig om het terrein te vergroenen met als laatste aanvullingen een aantal hutten van wilgentenen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Parkeerbeleid GoorseMHC

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.