Bestuursmededeling

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Nieuws afbeelding 23-5-2018

Beste leden,

 

Vanaf 25 mei 2018 gelden strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) wordt op deze datum vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor ons als vereniging.

 

GMHC zal in nauwe samenwerking met onze software leverancier LISA, zorgen dat de regels van de AVG worden nageleefd. We moeten onder andere in kaart brengen hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarbij gaat het om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met deze gegevens en wat doet de vereniging om ze te beschermen? Je kunt ervan uitgaan dat er zorgvuldig met ledendata wordt omgegaan en dat alleen voor specifieke doeleinden en met een gerechtvaardigd belang data wordt gedeeld; bijvoorbeeld (en vooral) met de KNHB. Wij zullen er zorg voor dragen dat dit altijd de juiste gegevens zijn, passend bij het doel van de verwerking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gegevens die noodzakelijk zijn om de competitie te kunnen organiseren.

 

Achter de schermen wordt al een tijd hard gewerkt aan de benodigde aanpassingen, communicatie en een privacyverklaring. Uiteraard informeren we onze leden over de stappen die in dit proces voor hen van belang zijn.

 

Soms is begrip, hulp of toestemming van onze leden nodig. Wij rekenen op je medewerking! Want goede borging van privacy is zaak van ons allemaal! Mocht je vragen of tips hebben, stuur dan een mail naar [email protected].

Gerelateerde nieuwsberichten

Parkeerbeleid GoorseMHC

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.