Bestuursmededeling

UITNODIGING VOOR EEN EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

30-5-2013

Namens het bestuur van GMHC nodig ik alle leden en ouders van jeugdleden uit voor een extra algemene ledenvergadering. Het bestuur hecht veel waarde aan uw mening die u via spreek- en vraagrecht kunt uiten.Stemrecht hebben seniorleden en juniorleden ouder dan 16 jaar. 
 
Donderdag 06 juni 2013 om 20.00 uur.
In het clubhuis van de GMHC aan de Rubensstraat te Goor .

 AGENDA
 1        Opening
2        Mededelingen
3        Verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013
4        Oprichting Stichting t.b.v. bouw en exploitatie van het nieuwe clubhuis
5        W.v.t.t.k.
6        Rondvraag
7        Sluiting
 
Toelichting:Door een nieuw op te richten Stichting het nieuwe clubhuis te laten bouwen en exploiteren ontstaat de mogelijkheid de BTW terug te krijgen (de zogenaamde BTW-constructie). Dat levert de GMHC veel financieel voordeel op. Het bestuur zal de ledenvergadering vragen in te stemmen met deze aanpak.
U ontvangt gedetailleerdere informatie zodra die beschikbaar is. 
 
Sander Quee,voorzitter.
Bijlage

Gerelateerde nieuwsberichten

Parkeerbeleid GoorseMHC

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.