Bestuursmededeling

Extra algemene ledenvergadering 25 April

Nieuws afbeelding 5-4-2013
 
 
 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Namens het bestuur van GMHC nodig ik alle leden en ouders van jeugdleden uit voor een extra ledenvergadering.

Wij hechten veel belang aan uw mening die u via spreek- en vraagrecht kunt uiten (geen stemrecht bij besluiten indien u zelf geen senior lid bent van 18 jaar of ouder).

 

Donderdag 25 april 2013 om 20.00 uur

In het clubhuis van de GMHC aan de Rubensstraat te Goor

 

AGENDA

1     Opening

2     Vaststelling agenda

3     Ingekomen stukken en mededelingen

4     Notulen van de ALV van 29 november 2012

5     Vaststelling nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement

6     Stand van zaken accommodatie

7     Beleidsplan technische commissie

8     Rondvraag

9     Sluiting

 

Elk lid kan voorafgaande aan de vergadering de wijzigingen in de statuten, het huishoudelijk reglement en het technische beleidsplan inzien op de site: www.goorsemhc.nl.

 

Wij hopen dat u allen komt!!

 

Namens het bestuur van de GMHC,

Marike Thijssen,

Secretaris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage

Gerelateerde nieuwsberichten

Parkeerbeleid GoorseMHC

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.