Bestuursmededeling

Algemene ledenvergadering 29 november

Nieuws afbeelding 31-10-2012 UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Namens het bestuur van GMHC nodig ik alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Wij hechten veel belang aan uw mening die u via spreek- en vraagrecht kunt uiten (geen stemrecht bij besluiten indien u zelf geen senior lid bent van 18 jaar of ouder).

Donderdag 29 november 2012 om 20.00 uur

In het clubhuis van de GMHC aan de Rubensstraat te Goor

AGENDA

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Notulen van de ALV van 24 november 2011

5 Jaarverslag secretaris en commissies seizoen 2011-2012

6 Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2011-2012

7 Verslag kascommissie

8 Benoeming kascommissie

9Bestuursverkiezing.

Het bestuur stelt voor om in het bestuur te benoemen mevrouw M. Rijssemus met de portefeuille activiteiten. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend bij de secretaris tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.

10 Begroting seizoen 2012-2013

11 Contributieverhoging seizoen 2013-2014

12 Wijziging statuten / huishoudelijk reglement

13 Stand van zaken accommodatie

14 Rondvraag

15 Sluiting

Elk lid kan voorafgaande aan de vergadering de financiƫle stukken en verslagen inzien op vrijdag 23 november van 20.00 tot 21.00 uur en 1 uur voor aanvang van de vergadering in het clubhuis.

Wij hopen dat u allen komt!!!!!

Namens het bestuur van de GMHC,

Marike Thijssen,

Secretaris

Bijlage

Gerelateerde nieuwsberichten

Parkeerbeleid GoorseMHC

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.