FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Clubkleding   Aantal vragen: 1
 Contributie   Aantal vragen: 1
 disclaimer  Aantal vragen: 1
 Foto´s  Aantal vragen: 1
 Gedragsregels en Tuchtreglement GMHC  Aantal vragen: 2
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 GoorseMHC 50 jaar   Aantal vragen: 1
 grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenscontactpersoon  Aantal vragen: 2
 Historie GMHC  Aantal vragen: 1
 Lisa  Aantal vragen: 1
 Nieuwe velden   Aantal vragen: 1
 Privacy  Aantal vragen: 1
 Reglementen KNHB  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechters  Aantal vragen: 1
 Statuten en HH reglement  Aantal vragen: 2
 Technisch beleid  Aantal vragen: 1
 Tenue  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenscontactpersoon
grensoverschrijdend gedrag 

 

Grensoverschrijdend gedrag

Gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, bedreigen, mishandeling, belediging zijn opgesteld door het NOC*NSF en volledig overgenomen door de KNHB. Voor informatie hierover zie:

http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/grensoverschrijdend-gedrag

 
Vertrouwenscontactpersoon 

De rol van de VertrouwensContactPersoon (VCP)

De GoorseMHC wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen.
Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen de GMHC willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen de GMHC een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn.
Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling zo voorkomen kan worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.
De vragen die je hebt kunnen gaan  over:

  • pesten en gepest worden

  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of  seksuele voorkeur niet bij hoort;

  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig

  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft

  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team

  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is

  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van de GMHC op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon  vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden (dus geen inhoudelijke mededelingen of het noemen van namen).

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de GMHC.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen de GoorseMHC.

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail of telefonisch: 

mevrouw Ilma Walhof (tel: 06 14609643

e-mailadres: [email protected]


Als er sprake is van seksuele intimidatie kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€0,10 per minuut).