FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Clubkleding   Aantal vragen: 1
 Contributie   Aantal vragen: 1
 disclaimer  Aantal vragen: 1
 Foto┬┤s  Aantal vragen: 1
 Gedragsregels en Tuchtreglement GMHC  Aantal vragen: 2
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 GoorseMHC 50 jaar   Aantal vragen: 1
 grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenscontactpersoon  Aantal vragen: 2
 Historie GMHC  Aantal vragen: 1
 Lisa  Aantal vragen: 1
 Nieuwe velden   Aantal vragen: 1
 Privacy  Aantal vragen: 1
 Reglementen KNHB  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechters  Aantal vragen: 1
 Statuten en HH reglement  Aantal vragen: 2
 Technisch beleid  Aantal vragen: 1
 Tenue  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributie
Contributie 2021/2022  

De contributie wordt jaarlijks in september/oktober in zijn geheel gefactureerd. Deze factuur kunt u in maximaal 4 termijnen betalen via automatische incasso.    

U ontvangt de factuur minimaal een week voor de 1e incassotermijn via mail. Zorg er dus voor dat wij over uw juiste email adres beschikken en geef wijzigingen tijdig door aan [email protected].

Bij zwaarwegende redenen om geen automatische incasso te verstrekken, kunt u contact opnemen met de penningmeester via [email protected].

Bij uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag wordt een boete opgelegd van € 15,- per maand dat te laat is betaald. Bij uitblijvende betaling zijn wij genoodzaakt betreffende leden te royeren.

Opzeggen van een lidmaatschap voor het volgende seizoen (het hockeyseizoen loopt van 1 aug. t/m 31 juli) kan tot 1 mei van het lopende seizoen (zie statuten artikel 7 lid 3). In geval van opzegging na 1 mei is volgens de statuten artikel 7 lid 9 de gehele contributie voor het volgende seizoen verschuldigd. In geval van opzegging in de loop van het lopende seizoen (maar wel voor 1 mei) blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie van dat seizoen in zijn geheel verschuldigd.

Contributiebijdrage (gebaseerd op leeftijd per 1 oktober):

Senioren

€ 290,-

18 jaar en ouder

Junioren A

€ 240,-

16 - 17 jaar

Junioren B

€ 240,-

14 - 15 jaar

Junioren C

€ 220,-

12 - 13 jaar

Junioren D

€ 220,-

10 - 11 jaar

Junioren E

€ 155,-

  8 - 9 jaar

Junioren F

€ 155,-

  6 - 7 jaar

Smurfen

€   75,-

  t/m 5 jaar

Overige contributie leden:

Trimleden

€ 145,-


Niet Spelend Lid 

€   70,-


Donateurs

€  div.

                                               


Contributie voor deelname aan de zaalhockey competitie zijn niet opgenomen in bovengenoemde bedragen. Deze bijdrage wordt separaat aan de desbetreffende leden doorberekend.

De contributie voor het hockeyseizoen 2021/2022 is niet verhoogd t.o.v. het seizoen 2020/2021.