FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Clubkleding   Aantal vragen: 1
 Contributie   Aantal vragen: 1
 disclaimer  Aantal vragen: 1
 Foto´s  Aantal vragen: 1
 Gedragsregels en Tuchtreglement GMHC  Aantal vragen: 2
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 GoorseMHC 50 jaar   Aantal vragen: 1
 grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenscontactpersoon  Aantal vragen: 2
 Historie GMHC  Aantal vragen: 1
 Lisa  Aantal vragen: 1
 Nieuwe velden   Aantal vragen: 1
 Privacy  Aantal vragen: 1
 Reglementen KNHB  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechters  Aantal vragen: 1
 Statuten en HH reglement  Aantal vragen: 2
 Technisch beleid  Aantal vragen: 1
 Tenue  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributie
Contributie 2019-2020  

De contributie wordt geïnd via automatische incasso in 2 termijnen. De eerste termijn in oktober 2019 en de tweede termijn in februari 2020. U ontvangt de termijnfactuur een week van tevoren via mail. Zorg er dus voor dat wij over uw juiste email adres beschikken en geef wijzigingen tijdig door aan [email protected].

 

Bij zwaarwegende redenen om geen automatische incasso te verstrekken, kunt u contact opnemen met de penningmeester via [email protected].

 

Bij uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag wordt een boete opgelegd van € 15,- per maand dat te laat is betaald. Bij uitblijvende betaling zijn wij genoodzaakt betreffende leden te royeren.

 

Opzeggen van een lidmaatschap voor het volgende seizoen (het hockeyseizoen loopt van 1 aug. t/m 31 juli) kan tot 1 mei van het lopende seizoen (zie statuten artikel 7 lid 3). In geval van opzegging na 1 mei is volgens de statuten artikel 7 lid 9 de gehele contributie voor het volgende seizoen verschuldigd. In geval van opzegging in de loop van het lopende seizoen (maar wel voor 1 mei) blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie van dat seizoen in zijn geheel verschuldigd.

 

Contributiebijdrage (gebaseerd op leeftijd per 1 oktober):

Senioren

€ 290,-

18 jaar en ouder

A - Jeugd

€ 240,-

16 - 17 jaar

B - Jeugd

€ 240,-

14 - 15 jaar

C - Jeugd

€ 220,-

12 - 13 jaar

D - Jeugd

€ 220,-

10 - 11 jaar

E - Jeugd

€ 155,-

  8 - 9 jaar

F - Jeugd

€ 155,-

  6 - 7 jaar

Smurfen

€   75,-

  t/m 5 jaar

 

Overige contributie leden:

Trimleden

€ 145,-

Contributie wordt in 2 termijnen geïnd

Niet Spelend Lid

€   70,-

Contributie wordt in 1 termijn geïnd

Donateurs

€  div.

Contributie wordt in 1 termijn geïnd

Gezinscontributie

€ 895,-

Maximale bijdrage per gezin

 

Contributie voor eventuele deelname aan de zaalhockey competitie zijn niet opgenomen in bovengenoemde bedragen. Deze bijdrage wordt separaat aan de desbetreffende leden doorberekend.

 

De contributie voor hockeyseizoen 2019-2020 is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 3 oktober 2019.

 

 


 

Hoofdsponsor

Sponsoren

Agenda

5-3 ALV
30-3 Bestuursvergadering