Contributie 2021/2022

 

De contributie wordt jaarlijks in september/oktober in zijn geheel gefactureerd. Deze factuur kunt u in maximaal 4 termijnen betalen via automatische incasso. U ontvangt de factuur minimaal een week voor de 1e incassotermijn via mail. Zorg er dus voor dat wij over uw juiste email adres beschikken en geef wijzigingen tijdig door aan [email protected].


Bij zwaarwegende redenen om geen automatische incasso te verstrekken, kunt u contact opnemen met de penningmeester via [email protected].


Bij uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag wordt een boete opgelegd van € 15,- per maand dat te laat is betaald. Bij uitblijvende betaling zijn wij genoodzaakt betreffende leden te royeren.


Opzeggen van een lidmaatschap voor het volgende seizoen (het hockeyseizoen loopt van 1 aug. t/m 31 juli) kan tot 1 mei van het lopende seizoen (zie statuten artikel 7 lid 3). In geval van opzegging na 1 mei is volgens de statuten artikel 7 lid 9 de gehele contributie voor het volgende seizoen verschuldigd. In geval van opzegging in de loop van het lopende seizoen (maar wel voor 1 mei) blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie van dat seizoen in zijn geheel verschuldigd.


Contributiebijdrage (gebaseerd op leeftijd per 1 oktober):

 • Senioren     € 290,-   18 jaar en ouder
 • Junioren A  € 240,-   16-17 jaar
 • Junioren B  € 240,-   14-15 jaar
 • Junioren C  € 220,-   12-13 jaar
 • Junioren D  € 220,-   10-11 jaar
 • Junioren E  € 155,-       8-9 jaar
 • Junioren F  € 155,-       6-7 jaar
 • Smurfen     €   75,-   t/m 5 jaar

Overige contributie leden:
 • Trimleden € 145,- 
 • Niet Spelend Lid € 70,- 
 • Donateurs €  div. 

Contributie voor eventuele deelname aan de zaalhockey competitie zijn niet opgenomen in bovengenoemde bedragen. Deze bijdrage wordt separaat aan de desbetreffende leden doorberekend.

De contributie voor het hockeyseizoen 2021/2022 is niet verhoogd t.o.v. het seizoen 2020/2021.